informatiebijeenkomst 24 januari


De ambassadeurs van het Kwartier van de Burgemeester hebben hun werk goed gedaan. Met het verspreiden van flyers en hun huisbezoeken weten ze zo’n honderd buurtbewoners naar het Bezoekerscentrum in Sonsbeek te krijgen. Die worden daar ontvangen door leden van de cultuurcommissie en hartelijk welkom geheten door voorzitter Marjanne Knuppe.
De avond is bedoeld om het project toe te lichten en – niet onbelangrijk – de wijkbewoners te informeren hoe ze mee kunnen doen aan Het Kwartier van de Burgemeester. En laat dat maar over aan Albert aan Hoex van De Plaats. Na zijn enthousiaste verhaal over vergelijkbare projecten in Arnhem, het verbindende effect van deze projecten op een wijk en de kick van optreden voor publiek, krijgen de bewoners voorgeschoteld wat hun mogelijkheden zijn om een bijdrage te leveren. Dat kan zijn door in een van de voorstellingen te spelen, mee te helpen met mensen rond te leiden of hun huis als theater beschikbaar te stellen. Vooral voor dat laatste is deze avond veel belangstelling.
Verschillende mensen geven zich op, varierend van een woongroep met ‘een mooi balkon’ tot twee buren met gespiegelde monumentale huizen ‘waar misschien wel iets in de tuin kan’. Ook het molenaarshuis bij de Watermolen wordt genoemd als locatie. Een geslaagde avond als start van Kwartier van de Burgemeester.
Met heel veel enthousiaste buurtbewoners kan Jeanet Hacquebord, productieleider van het project, aan de slag met het bezoeken van de locaties. En zoals het er nu uitziet worden dat in ieder geval niet alleen maar kamers-en-suite! Klik hier voor een impressie van de verschillende locatiebezoeken.