Vegen, scharen, pompen en spreiden

DanseninSonswijck
De lentezon zakt achter de horizon. Er wordt met boodschappen gesjouwd. Ineens komt het park Sonswijck tot leven. Een dame neemt plaats op de trap en leest de krant. Een jogger zweeft over de vijver op de pulse van haar mp3. Dan volgt de ene op de andere ontmoeting.
Tijdens de vierde repetitie van de dansers in Sonswijck houdt Sophie het hele gezelschap aan onzichtbare touwtjes. Hardop tellen, eerst kletsen, dan vegen en scharen, vervolgens spreiden en pompen. De hele vijver en daarmee het totale park Sonswijck is in de ban van aantrekken en afstoten. De buurt leeft mee, volgt het spel voor de ramen maar vergeet op tijd te klappen.
Iedereen gaat zijn eigen gang. Telkens als ik de buurtsuper verlaat, zie ik weer dat vegen, scharen, pompen en spreiden.
Sonswijckdans